Prefabrik Elemanlarının Üretimi

Prefabrik Elemanlarının Üretimi

“İmalat projelerine göre prefabrik elemanlar (Kolon, Kiriş, Makas, Aşık, Oluk, Döşeme vs.) fabrikada özel çelik kalıplar içerisinde buhar ve su kürüne tabi tutularak üretilir. Yapılan projede gerek görülürse Kirişler, makaslar ve döşemelerde çelik halatlarla ön germe işlemi uygulanarak, ön germeli beton üretilir. Üretilen elemanlar fabrika içinde stoklanarak su kürüne tabi tutulur. Yeterli mukavemete ulaşınca şantiyelere sevk edilir.”