KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU

YÜZBAŞIGİL PREFABRİK İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU


KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

            KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

            Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
  • Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

İletişim:

Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Büyükkayacık OSB Mah., 3. Sk., No:18/1 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0332 239 00 25 / Fax: 0332 239 14 71

E-mail:bilgi@yuzbasigil.com.tr

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİ TALEP FORMU

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru  sahibinin bizzat gelerek kimliğini  tevsik edici belge ile başvurması)

Büyükkayacık OSB Mah., 3. Sk.,  No:18/1 Selçuklu/KONYA

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu Kapsamında  Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Büyükkayacık OSB Mah., 3. Sk.,  No:18/1 Selçuklu/KONYA

 

Tebligat zarfı üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla  Tebligat

Büyükkayacık OSB Mah., 3. Sk.,  No:18/1 Selçuklu/KONYA

 

Tebligat zarfı üzerine “Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  yoluyla

yuzbasigilprefabrik@hs01.kep.tr

E-posta konu kısmına “Kişisel  verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılacaktır.

 

KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU.PDF    İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…