ÇEREZ POLİTİKASI

YÜZBAŞIGİL PREFABRİK İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

ÇEREZ POLİTİKASI


YÜZBAŞIGİL PREFABRİKİNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEREZ POLİTİKASI

 

 

1.ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?

            Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar… vb. verileriniz saklanabilmektedir. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilmektedir.

Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türlerini;kalıcı çerezler, oturum çerezleri, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezler olarak sıralayabilmek mümkündür.

 

2.ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI

            Çerez Politikası, internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.bundan sonra kısaca “Yüzbaşıgil Prefabrik” veya “Şirket” olarak anılacaktır.

            Belirtmek isteriz kiYüzbaşıgil Prefabrik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çerez politikası kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

Veri Sorumlusu        : Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres                         : Büyükkayacık OSB Mah., 3. Sk., No:18/1 Selçuklu/KONYA

Telefon                      : 0332 239 00 25 / Fax: 0332 239 14 71

E-mail                        :bilgi@yuzbasigil.com.tr

 

3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

            İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:

 

-İşlevsellik Çerezleri                                     : İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

-Hedefleme/Reklam Çerezleri                     :Yüzbaşıgil Prefabrikinternet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmamaktadır.

-Zorunlu Çerezler                                        : İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

 

-Analitik Çerezler                                         :Yüzbaşıgil Prefabrik internet sitesinde analitik çerez kullanılmamaktadır.

 

4.ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

            Çerez tercihlerinideğiştirmeşansınız bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi işbu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz.

            Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamenengellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise; ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

 

 

GOOGLE CHROME

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

 

 

INTERNET EXPLORER

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 

YANDEX

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

 

 

MOZİLLA FİREFOX

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

 

 

SAFARİ

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

 

 

 

5.ÇEREZ POLİTİKASI KAPSAMINDA VERİ İŞLEME AMAÇLARI,VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ, KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA VERİ AKTARILABİLECEĞİ

            İnternet sitesini ziyaretiniz esnasında, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalarailişkin veriler şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

 

            Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden otomatik yollar vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

Çerez politikası uyarınca elde edilen kişisel verilerinize herhangi bir aktarım faaliyeti uygulanmamaktadır.

 

6.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikleri kişisel verilerinizin korumasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda Gizlilik Politikamızdaki esaslara işbu çerez politikamıza ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa riayet ediyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınız;

“a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.” şeklinde hüküm altına almıştır.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumundaYüzbaşıgil Prefabriktalebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Yüzbaşıgil Prefabriktarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir.

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması hususunda daha detaylı bilgiye internet sitemizdeki Aydınlatma Metninden ve Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

7.GÜNCELLEME

İşbu Politikada yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Politika Güncelleme Tarihi

 

Değişiklikler

 

26/07/2021

 

                                                                                                                                     

YÜZBAŞIGİL PREFABRİK  
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.